KALIBRAČNÍ CERTIFIKÁTY

Kalibrace

 

 Pro námi dodávané přístroje zajišťujeme vystavení kalibračních protokolů pro tyto veličiny:

 

Měřená veličina       Typ protokolu
teplota pikto TEPLOTA
 • Akreditovaný Kalibrační list ČSN EN ISO/IEC 17025:201
 • Kalibrační list ISO 9001
RV pikto

RELATIVNÍ VLHKOST

 • Akreditovaný Kalibrační list ČSN EN ISO/IEC 17025:201
 • Kalibrační list ISO 9001
tlak pikto

TLAK

 • Akreditovaný Kalibrační list ČSN EN ISO/IEC 17025:201
 • Kalibrační list ISO 9001
vodivost pikto

MĚRNÁ VODIVOST

 • Akreditovaný Kalibrační list ČSN EN ISO/IEC 17025:201 
 • Kalibrační list ISO 9001
O2 pikto_1 KYSLÍK (PLYNNÝ)
 • Kalibrační list ISO 9001

CO pikto

KYSLIČNÍK UHELNATÝ (PLYNNÝ)

 • Zkušební protokol

CO2 pikto

KYSLIČNÍK UHLIČITÝ (PLYNNÝ)
 • Kalibrační list ISO 9001

pH pikto

pH
 • Kalibrační list ISO 9001

světlo pikto

SVĚTLO
 • Akreditovaný Kalibrační list ČSN EN ISO/IEC 17025:201 
 • Kalibrační list ISO 9001
zvuk pikto ZVUK
 • Akreditovaný Kalibrační list ČSN EN ISO/IEC 17025:201 
 • Kalibrační list ISO 9001
proudění pikto PROUDĚNÍ
 • Akreditovaný Kalibrační list ČSN EN ISO/IEC 17025:201 
 • Kalibrační list ISO 9001S Vašimi požadavky týkajících se kalibračních protokolů nás laskavě kontaktujte.