Uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit dvěma možnými způsoby:

  • poslat přepravní společností
  • osobně předat na naší adrese

Pro oba případy platí adresa:

GHM - GREISINGER s.r.o.

Ovčí hájek 2153/2

15800 Praha 13

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura, pokladní doklad).

Telefonní kontakt - reklamace: +420 251 613 828

Jak postupovat, když je přijaté zboží poškozené:

Při přebírání zboží od přepravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost.

Jak postupovat, když bylo zboží dodáno nekompletní, nebo neodpovídá objednanému typu:

Napište nám, prosím, podrobnosti na emailovou adresu obchod@greisinger.cz a my vám následně poradíme, jak dále postupovat.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace:

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30tidenní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží na reklamaci zpět k prodejci hradí kupující. V případě kladně vyřízené, tj. uznané reklamace budou kupujícímu tyto náklady za dopravu proplaceny, ovšem pouze ve výši nutně vynaložených nákladů.

Reklamace spotřebního zboží s omezenou životností:

U vybraných výrobků nelze zaměňovat životnost výrobku, tj. dobu, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využívání vydržet, a záruční dobu, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování.

Jedná se především o baterie a náhradní sondy k přístrojům, jejichž běžná životnost při spotřebitelském využití a správné manipulaci dosahuje za obvyklých podmínek v průměru přibližně 6 měsíců. U baterií se tak reklamace nevztahuje na pokles jejich kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Stejně tak náhradní sondy jsou spotřebním zbožím, které silně podléhá opotřebení v závislosti na četnosti a způsobu užívání, proto i zde se jedná o zboží s kratší životností a nelze uplatňovat reklamaci na jejich opotřebení v důsledku používání.