GPH 10,0/10 Kalibrační koncentrát pH 10,0 (kapsle 10 ks)

Neohodnoceno
Značka: GREISINGER
538 Kč / ks 650,98 Kč včetně DPH
skladem
Možnosti doručení

Objednací číslo: 602619

 

Podrobné technické údaje naleznete v katalogovém listu:
Příslušenství_pH,Redox

Detailní informace

Detailní popis produktu

Návod k použití:

  • Do každé láhve nalijte 100ml destilované vody.
  • Kapsle s roztoky opatrně otevřete (půlkami kapsle otočte a potom opatrně táhněte od sebe, přičemž dbejte na to, aby se obsah kapsle nevysypal). Kompletní obsah kapsle včetně obou polovin kapsle vhoďte do připravené láhve.

 

Kapsle jsou barevně rozlišeny:

                      oranžová: pH 4.0

                      zelená : pH 7.0

                      modrá: pH 10

 

Kalibrační roztok je po rozpuštění obsahu kapsle a řádném promíchání připraven k použití za cca. 3 hodiny.

Obě poloviny kapsle se v roztoku nerozpustí a zůstanou plavat v kapalině.

Kapsle můžete ponechat v roztoku bez vlivu na jeho kvalitu nebo je po obarvení kapaliny vyjmout.

Před každým použitím kalibrační roztok řádně promíchejte.

Použitelnost kalibračních roztoků je omezená (cca. 3 až 4 měsíce)

Životnost nerozpuštěných kapslí je neomezená.

 

GPH 10,0 kalibrační koncentrát pH 10

VAROVÁNÍ

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

P260 Nevdechujte páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
 
značka GREISINGER  

Pod značkou Greisinger v pobočce Regenstauf skupina vyvíjí a vyrábí širokou škálu přenosných přístrojů, senzorů a sond postavených na dlouholetých znalostech zkušených specialistů. Značka Greisinger znamená vysoce kvalitní, odolné přenosné přístroje, založené na sofistikované měřicí technologii.